De outcome.

In de academy leiden we je op tot het zijn van een Agents of Change. De transitie van young professional naar innovatie professional. Dit verschil zal niet alleen in je werkomgeving maar ook in je leefomgeving merken. Je zal andere vragen stellen, nieuwsgieriger zijn en je eigen identiteit komt sterker tot uiting. De uitkomst is voor alle Agents hetzelfde, maar ieder met zijn eigen invulling. Onze missie: Dat jij altijd aantrekkelijk zult zijn voor organisaties waar je voor jezelf een plekje ziet! 


Na de afronding van het programma ben jij een unieke Agent of Change. Je weet je te onderscheiden van andere professionals en verandering realiseert in het bedrijfsleven.

Houding & Mindset.

Vraagstukken waar de Agents mee werken binnen de organisatie berusten zich altijd op het DNA van het team, de organisatie en de samenleving. Om dat te kunnen realiseren besteden we tijdens het programma o.a. aandacht aan persoonlijke- en professionele identiteit. Dit vormt het uitgangspunt, de voedingsbodem waarop we verder bouwen. Zo creëren we een leeromgeving waarbij de Agent oplossingen bedenkt die ontstaan vanuit een logisch gevolg van datgene wat ze al doen.

Je identiteit sijpelt door in alles wat je  doen, niet door toevalligheden maar door bewuste keuzes die je maakt. Waardoor jij altijd met een enorme drive doet wat je doet.

Je leert om continu datgene wat ze doen te toetsen aan de praktijk en realiseren op die manier al impact tijdens het proces.Typerend voor dit programma is dat we een iteratieve werkwijze hanteren met ontwerpgerichte methodieken die direct zichtbaar zijn in de praktijk.

We vergroten het eigenaarschap over vraagstukken en weten de weg te faciliteren van “grote dromen” naar kleine haalbare succes stappen op een creatieve manier.

In het programma starten we  altijd vanuit het vraagstuk en we weten elke betrokkene van het vraagstuk aan te spreken op het ondernemend vermogen. We faciliteren en organiseren jouw lerend & ondernemend vermogen binnen de de opdracht. Je (her)ontdekt elkaars drive, je overstijgt jezelf  en het team ervaart een flow van anders werken en leren met elkaar.

Je weet talenten inzichtelijk te maken, te verbinden aan vraagstukken en het effect ervan te vergroten.

De Agents leren tijdens dit programma om wederzijdse aantrekkelijkheid te creëren in een  organisatie. We geloven dat leren plaatsvindt door het werken aan projecten met collega’s, stakeholders en in een context die voor hen aantrekkelijk is. Zo stimuleren we met elkaar de innovatiekracht en bieden wij de nodige kennis, vaardigheden en attitude die hierbij nodig is.

Je creëert draagvlak door altijd de verbinding te zoeken. Om van een vraagstuk tot oplossing te komen sta je continu in contact met de eindgebruikers en weet je hen niet alleen te betrekken, maar ook onderdeel te laten zijn van de oplossing.

Het programma heeft een multidisciplinair karakter en het inzetten van creativiteit leidt tot vernieuwde inzichten en oplossingen. De uitkomsten van de opdrachten zijn verrassend en passend in het beleid van de organisatie. Je hebt de tools en ervaring om het co-creatieve proces te faciliteren en vorm te geven. Waar anderen beren op de weg zien, weten je deze om te zetten in kansen.

In ons programma betekent dit dat de Agent leert om de creatief ontwikkelde producten continu af te stemmen en aan te bieden (testen) aan potentiële gebruikers in verschillende fasen van het ontwerpproces

Tools & Skills.

Design Thinking (DT) is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. DT bestaat uit meerdere essentiële vaardigheden in een combinatie van empathie, creativiteit en rationaliteit om in behoeftes van gebruikers te voorzien en nieuwe waarde te creëren. 

Nieuwsgierigheid is een mindset. Ondervind de waarde van goede vragen stellen, de verrassende informatie die je boventafel krijgt en leer hoe je dit inzet in de praktijk. Daarnaast leer je ook hoe je andere mee kunt nemen in deze mindset, waardoor binnen jouw team/organisatie verandering realiseert met inzichten die je van tevoren nooit had bedacht. 

Leer het gedrag en emotie begrijpen van de klant. Ontwikkel innovatieve producten en diensten waarbij de klant altijd in het midden van het ontwerp proces zit. Ontdek waardevolle inzichten door een nieuwe manier van interviews.

Je leert hoe jij beren op de weg kunt laten  verdwijnen als sneeuw voor de zon! Door diverse activiteiten doe je praktische vaardigheden op hoe jij, samen met je team, kunt voorkomen dat je inspiratieloos bent of komt vast te zitten tijdens creatieve processen. Geef een boost aan je creatieve zelfverzekerdheid, leer hoe je patronen kunt doorbreken en kom samen tot verrassende en baanbrekende ideeën! 

 

Nieuwsgierigheid is een mindset. Ondervind de waarde van goede vragen stellen, de verrassende informatie die je boventafel krijgt en leer hoe je dit inzet in de praktijk. Daarnaast leer je ook hoe je andere mee kunt nemen in deze mindset, waardoor binnen jouw team/organisatie verandering realiseert met inzichten die je van tevoren nooit had bedacht. 

Sterke communicatie skills waarbij je anderen weet mee te nemen en te inspireren is essentieel in het werk als Agent. We leren je hoe je een idee kracht kan bij zetten, een sterke boodschap overbrengt en hoe je de uitkomst realiseert die jij voor ogen hebt. Aan de hand van mindset en technieken uit human-centeren design.