YOU WILL BE EDUCATED TO BE A CREATIVE INTREPRENEUR, SELF-EMPLOYED, INSIDE OR OUTSIDE AN ORGANISATION.

WE NEED AGENTS

Agents of Change zijn onderscheidend in houding en gedrag. Ze vallen op door persoonlijk ondernemerschap, creatief en beargumenteerd denken en hun adaptieve mindset. Agents of Change weten verandering te realiseren binnen de organisatie, door het inzetten van een iteratief proces.

Vanuit de samenleving is er een snelgroeiende behoefte aan ondernemende mensen die kansen zien en hun talent hierbij inzetten. Beroepen ontwikkelen zich snel en nieuwe beroepen ontstaan. De houdbaarheid van kennis neemt af, nieuwe toepassingen en vaardigheden ontwikkelen zich. Dit vraagt om betrokken, wendbare en flexibele professionals. Professionals die zich onderscheiden door innovatie- en verander vraagstukken op een eigen wijze  manier te realiseren binnen de organisatie. 

DE ACADEMY

(TOEKOMSTIGE) PROFESSIONALS

In het huidige onderwijssysteem word je niet opgeleid om mee te bewegen in de snel veranderende samenleving waarin beroepen continu veranderen of zelfs verdwijnen. Een plek op de arbeidsmarkt waar je talent wordt benut en je potentie wordt gestimuleerd is lastig te vinden. 

De Agents Academy is de plek om te leren je talent te ontdekken, hoe te bewegen in verandering en de kracht van een adaptieve mindset te ervaren. Jij realiseert verandering binnen de organisatie. 

ORGANISATIES

Ondanks alle technologische ontwikkelingen zijn de mensen die de verandering realiseren binnen je organisatie. Organisaties dienen wendbaar en flexibel te zijn, om bestaansrecht te behouden in de snel veranderende samenleving.

Agents of Change brengen die flexibiliteit en innovatie binnen je organisatie. De Agents Academy vergroot daarbij je aantrekkelijkheid en verbinding met professionals die innovatie en verandering realiseren.

WERKWIJZE

 Workouts & Meet-ups

The Agents Academy stimuleert mensen om het beste uit zichzelf te halen. We coachen in de context, waardoor we deelnemers laten vertrouwen op hun talenten, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en verandering te realiseren binnen een vraagstuk. Hierdoor dragen we bij aan nieuwsgierige, ondernemende en zelfstandige professionals die een meerwaarde vormen voor bedrijven en de samenleving.

WORKOUTS

  • Kritisch & Creatief denken 
  • Co-creatie
  • Persoonlijke & Professionele identiteit
  • Adaptieve Mindset
  • Eigenaarschap

MEET-UPS

  • Personal Branding
  • Design Thinking
  • Customer Journey 
  • Visual Meetings
  • InnovationLab

Kritisch & Creatief denken

Vergroot de nieuwsgierigheid, creativiteit en het probleem-oplossend vermogen dat resulteert in een professional die ondernemend is.

Co-Creatie

Versterkt sociale en grens overbruggende  vaardigheden die bijdragen aan creativiteit en leiden tot innovatie.

Persoonlijke &
Professionele identiteit

Leidt tot een helderde persoonlijke visie waardoor er een significante bijdrage geleverd wordt aan het team en verandering wordt gerealiseerd. 

Adaptieve Mindset

Versterkt het zien van kansen en weet deze om te zetten in actie waardoor flexibiliteit binnen systemen altijd mogelijk is.

Eigenaarschap

Daadkrachtig in het nemen van initiatieven, vergroot zelfsturing, eigenzinnigheid en verhoogd het aanpassingsvermogen. 

LEARNING EXPERIENCE

Onze methode 

De Agents Academy zet de learning experiences in, omdat wij geloven dat leren altijd ontstaat in de combinatie van een fysieke, sociale en persoonlijke context. De learning experience vormt een unieke setting waarin het bedrijfsleven en agents i.o elkaar vinden, versterken en van elkaar leren. Wij verbinden bestaande innovatie en veranderingsvraagstukken aan Agents i.o. Binnen je eigen context wordt je begeleid waardoor elk individu een persoonlijke en unieke ervaring heeft.

De fysieke context creëren wij in met het bedrijfsleven. Je krijgt een werkplek tot je beschikking zowel binnen als buiten de organisatie die een vraagstuk inbrengt. 

De sociale context vorm je met een multidisciplinaire team waarmee jij een innovatievraagstuk aanvliegt. Diverse perspectieve, talenten en kennis worden samengebracht.

De persoonlijke context bepaal jij. Iedereen heeft een andere leervraag, ontwikkeling en beweging in welke context dan ook. Wij spelen in op jouw behoefte waardoor de learning experience een unieke ervaring wordt, voor elk individu. 

de impact van

DE AGENTS ACADEMY

Een Agents of Change weet zijn talent in te zetten, keuzes te maken op basis van zijn eigen identiteit en hiermee zijn impact te vergroten. 

De Academy leidt Agents of Change op, die zich onderscheiden van andere professionals door op een eigen wijze innovatie- en verander vraagstukken binnen het bedrijfsleven te realiseren.  

Agents of Change in jouw organisatie zorgen voor aantrekkelijkheid en wendbaarheid, waardoor je je bestaansrecht weet te vergroten in deze snel veranderende samenleving.

austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash
Contact

BE THE AGENT OF CHANGE.

info@agentsofchange.nl
06 22 94 39 59
www.agentsofchange.nl

Copyright 2020 | All Rights Reserved | Agents Of Change